Festival Huế 2020 – Trải nghiệm mới lạ, độc đáo về văn hóa, lịch sử, và nghệ thuật

Festival Huế lần thứ XI năm nay là cột mốc đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của Festival văn hóa – nghệ thuật – du lịch quốc gia.

Xem thêm...